Udział klasy 1 Le w wykładzie „ Automatyka i robotyka w procesie produkcji przedsiębiorstwa”

W słoneczne, wtorkowe przedpołudnie  16 kwietnia wraz z klasą 1Le i panią Jolą Okarmus wybraliśmy się na wykład otwarty pana Mateusza Kudronia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tematem  tego dwugodzinnego wykładu była „ Automatyka i robotyka w procesie produkcji przedsiębiorstwa”. Prelegent był przedstawicielem firmy Astor, która to wspiera polski przemysł dostarczając roboty oraz wiedzę z zakresu robotyki. Specjaliści firmy dbają o realizowanie inwestycji na każdym jej etapie począwszy od opracowania koncepcji, doboru optymalnego robota, koncepcję stanowiska, programowanie, testy, rentowność inwestycji, przez wsparcie podczas wdrożenia i uruchomienia, po szkolenia, serwis, obsługę techniczną stanowiska zrobotyzowanego oraz optymalizację i modernizację istniejących aplikacji z robotami przemysłowymi.  W trakcie wykładu obejrzeliśmy filmy o tym, jak w różnych firmach zastosowano automatyzację i robotyzację np. w kopalni KWK Knurów – od rozproszonego sterowania urządzeniami w zakładzie, do jednego z najnowocześniejszych na Śląsku rozwiązań, umożliwiającego centralne zarządzanie całą linią produkcyjną.

Dla nas było to coś nowego, z czym nie mamy styczności na co dzień. Cóż człowiek uczy się przez całe życie.

Tekst: Urszula Dziewońska
Foto: Jolanta Okarmus

Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata

“Kto nie pamięta historii, jest skazany na jej ponowne przeżycie” to zdanie mogliśmy przeczytać, wchodząc do pierwszego baraku, podczas naszego zwiedzania byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w poniedziałek 15 kwietnia 2019r. Wycieczka przybliżyła nam wydarzenia, które rozgrywały się na terenach Polski podczas II wojny światowej,a brała w nich udział najczęściej niewinna ludność cywilna. Przewodnik oprowadzał nas najpierw po obozie Auschwitz, a następnie po kilkakrotnie większym  obszarze Birkenau. W ciągu trwania zwiedzania oprowadzający  zadawał nam pytania, które miały nas skłonić do przemyśleń na tematy, z którymi nie stykamy się na co dzień. Wyjście zakończyliśmy warsztatami, gdzie omawialiśmy kilka aspektów życia więźniów, takich jak moralność, odwaga, poniżenie czy głód. Zastanawialiśmy się również czy dzieje byłego obozu można jakoś połączyć z otaczającą nas rzeczywistością. Wycieczka była owocna i zapewne skłoniła każdego do co najmniej kilkuminutowej refleksji.

Tekst: Gabriela Jarosz kl.3GC
Foto: Marta Chrapczyńska

Rekolekcje 15-17 kwietnia 2019

Rekolekcje dla każdego chrześcijanina to czas poświęcony na umocnienie swojej wiary i odpowiednie przygotowanie duchowe do Świąt Wielkanocnych. Organizowane są podczas Wielkiego Postu, co jeszcze bardziej pozwala na wyciszenie i przemyślenie swoich wewnętrznych spraw, rozwianie wątpliwości, zbliżenie się do Boga poprzez modlitwę. Pomagają nam w odnowie ducha i godnym przeżyciu nadchodzących świąt.

W naszej szkole rekolekcje rozpoczęły się 15 kwietnia i trwały trzy dni. Uczestnikami wydarzeń byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wraz z księżmi. Dla ułatwienia organizacji młodzież została podzielona na dwie grupy rozpoczynające swoje spotkania o różnych godzinach.

Pierwszego dnia po apelu udaliśmy się do nowego kościoła na naukę rekolekcyjną poprowadzoną przez księdza Marka Bałwasa, który najpierw opowiedział nam swoją historię. Wspomniał o tym, że jeszcze będąc w seminarium, rozpoczął pracę z osobami niepełnosprawnymi. Szczególnie zapamiętał niewidomego chłopca, który marzył o tym, aby dotknąć morza. Ksiądz bez zastanowienia wziął go na ręce i wniósł do wody, dzięki czemu chłopiec mógł cieszyć się swoim pierwszym wejściem do morza. Od szesnastu lat ksiądz Marek również jest osobą niepełnosprawną, jednak pogodził się z wolą Pana, w dalszym ciągu realizuje Jego wolę i będąc na wózku inwalidzkim głosi Słowo Boże. Według ks. Marka poprzez pracę z niepełnosprawnymi Bóg przygotowywał go na zmierzenie się z własnym kalectwem.

Bohaterką kolejnej historii była Netka, która dzięki księdzu Markowi odkryła wartość czystości w związku. Po kilku latach od ich pierwszej rozmowy ks. Bałwas błogosławił jej małżeństwo, a ona dziękowała mu za to, że ukazał jej sens przestrzegania pewnych zasad. Ksiądz podkreślił, że życie w niezgodzie z Bogiem, drugim człowiekiem oraz sobą samym nigdy nie kończy się dobrze. Przytoczył przykład kobiety, która dopuściła się aborcji, ponieważ nakłonił ją do tego partner. Jak się okazało, zostawił ją potem, a jego słowa o miłości były puste. Warto uświadomić sobie, że postępowanie według przykazań Bożych jest bardzo ważne, buduje naszą moralność, uspokaja nasze sumienie. Bardzo łatwo jest zejść na złą drogę, codziennie jesteśmy zmuszeni do wewnętrznej walki. Szatan próbuje dobrać się do nas ze wszystkich możliwych stron: poprzez muzykę, otoczenie, używki, a nawet potrafi wykorzystać miłość jako pretekst do grzechu. Ksiądz Marek ukazał nam miłość jako coś bezwarunkowego, dar od Boga. Nawet jeśli wszyscy odwróciliby się od nas, to Jezus zawsze pozostanie naszą ostoją, będzie nas zawsze kochać.

Po spotkaniu z księdzem rekolekcjonistą udaliśmy się do klas na film pt. „Oskar i pani Róża” opowiadający przykrą, ale jednocześnie piękną historię chłopca, któremu nie było dane w pełni wykorzystać życia. Oskar chorował na białaczkę i wiedział, że wkrótce umrze. Idąc za radami pani Róży, która była dla chłopca ogromnym wsparciem, postanowił przeżyć każdy z pozostałych dni życia, jakby to było dziesięć lat. Swoje rozterki i obserwacje zapisywał w listach do Pana Boga. Na końcu Oskar umiera, jednak zdołał wykorzystać ostatnie dni i zaznać radości. Film pokazał nam, jak godnie oraz szczęśliwie można przeżyć swoje życie, nawet jeśli jest krótkie i przepełnione bólem. Po filmie wracaliśmy do domów z wieloma myślami nad sobą samym i swoim postępowaniem.

W drugi dzień rekolekcji po apelu udaliśmy się do sanktuarium, gdzie ksiądz Marek Bałwas wraz z diakonem Pawłem Bróżkiem odprawili nabożeństwo pokutne. Została przeczytana przypowieść o synu marnotrawnym, która mówi o Bożym miłosierdziu. Młodszy syn, chcąc żyć samodzielnie, opuścił dom ojca, a następnie stracił majątek, który od niego otrzymał. Wtedy postanowił wrócić do ojca i błagać o wybaczenie. Syn marnotrawny to każdy grzesznik, który pod ciężarem swoich win wraca do Boga Ojca z nadzieją na odkupienie. Bóg zawsze nam je da, jeśli szczerze będziemy tego chcieli i będziemy gotowi na poprawę. Ksiądz rekolekcjonista ponownie radził nam odrzucenie życia w nieczystości, niesięganie po używki, przestrzeganie zasad życia chrześcijańskiego. Zachęcał nas do uczestnictwa w spowiedzi świętej, ponieważ jest to klucz do życia w zgodzie ze samym sobą, bliźnim oraz Bogiem. Przystępując do sakramentu pokuty, należy odrzucić wstyd i niepokój, gdyż jest to sposób szatana na odciągnięcie nas od konfesjonału.

Ksiądz Marek mówił też o przebaczaniu. Twierdził, że brak przebaczenia, zwłaszcza sobie, jest pierwszym krokiem w stronę depresji. Wiele osób za namową księdza skorzystało z możliwości spowiedzi. Następnie w ciszy modliliśmy się podczas adoracji. W tej chwili każdy mógł indywidualnie porozmawiać z Bogiem. Mieliśmy czas na przemyślenie własnego postępowania, czym chcemy kierować się w naszym życiu i jak chcemy, żeby wyglądało.

Po zakończonym nabożeństwie udaliśmy się na główny korytarz, aby przeżywać drogę krzyżową. Głośna i wspólna modlitwa sprawiła, że po raz kolejny mogliśmy odtworzyć w głowie obraz tego, ile Jezus wycierpiał z miłości do nas wszystkich.

Zwieńczeniem spotkań rekolekcyjnych była msza święta odprawiona trzeciego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Ks. Marek Bałwas stwierdził, że dla nas te rekolekcje dopiero się zaczynają, ponieważ jest to pierwszy dzień naszego nowego życia, o ile zechcemy naprawdę je zmienić. Człowiek nieustannie upada, ale musi się ciągle podnosić i zaczynać od początku swoją wędrówkę do Boga. Nie wolno zwątpić w Boże Miłosierdzie, ale nie wolno też zapomnieć, że piekło istnieje naprawdę, czemu dała świadectwo siostra Faustyna w „Dzienniczku”.

Ksiądz dyrektor Mirosław Gajda podziękował ks. Markowi za duchowe przewodnictwo podczas tegorocznych rekolekcji, za poruszające świadectwa wiary i modlitwę, z kolei ksiądz Marek udzielił wszystkim szczególnego błogosławieństwa, które – mamy nadzieję – pomoże nam wzrastać w wierze i miłości do Zbawiciela.

 

Tekst: Justyna Witkowska
Foto: ks. Paweł Gacek

Matura już jutro!

Czas płynie nieubłaganie szybko. Szczególnie odczuwają to maturzyści, którzy z każdym dniem zbliżają się do najważniejszego egzaminu w ich życiu. Zgodnie ze szkolną tradycją, uczniowie w ostatniej klasie udają się do Częstochowy, aby wypraszać potrzebne dla nich łaski. Również w tym roku – 10 kwietnia, maturzyści z klas licealnych i technikum odbyli tam pielgrzymkę. Na miejscu uczestniczyli w wyjątkowej konferencji prowadzonej przez Jaśka Melę – znanego na całą Polskę mężczyznę, który w dzieciństwie uległ poważnemu wypadkowi i stał się niepełnosprawny. Spotkanie dotyczyło nie tylko matury, ale wielu ważnych aspektów życia każdego człowieka:  wiary, rodziny, planowanej przyszłości i determinacji w dążeniu do celów. Po konferencji uczniowie uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz głównym punkcie programu, czyli Mszy świętej. Po raz kolejny maturzyści wysłuchali niesamowicie motywującej homilii księdza Andrzeja Gołębiowskiego. Po wielu godzinach spędzonych razem w tak ważnym miejscu uczniowie wraz z opiekunami wrócili do Oświęcimia – pełni motywacji i wiary w powodzenie egzaminów.

W imieniu tegorocznych maturzystów chcę podziękować za możliwość takiego wyjazdu wszystkim organizatorom: katechetom, wychowawcom, opiekunom i dyrekcji szkoły. Wypełnieni mądrymi oraz motywującymi słowami i modlitwą odliczamy dni do pierwszych egzaminów, które mamy nadzieję, powiodą się znakomicie!

Tekst: Maturzystka – Natalia Janiga
Foto: ks. Paweł Gacek

Konkurs Poezji Miłosnej i Nasi “Chłopcy Księdza Bosko”

„Miłość jest radością życia, wesołą melodią na pustyni” ta sentencja była z nami w czasie podróży do Krakowa na Konkurs Poezji Miłosnej. Przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu – Miłosz Skwarczyński, Jan Radwan, Mikołaj Wiewióra oraz Kamil Kudzia przedstawili z wielkim artyzmem i zapałem piosenkę „Dziewczyna z Gór”. Nasi wspaniali „Chłopcy Księdza Bosko” zachwycili swoim występem publiczność i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom artystyczny, nasi wspaniali wychowankowie zostali nazwani przez przewodniczącą Jury „Boskimi Chłopcami”.

Wychowankowie Internatu  oprócz talentów wokalnych zaprezentowali wspaniały repertuar taneczny. Wzruszająca góralska piosenka o miłości zachwyciła piękne dziewczyny, które zapragnęły sesji zdjęciowej  z przystojnymi góralami. Nasi wychowawcy byli z nas bardzo  dumni a Pani Ela wraz z kierownikiem Ks. Piotrem Kadelą uznali występ naszych wychowanków za wspaniały i zjawiskowy. Miłość jest najpiękniejszym uczuciem w życiu człowieka a Konkurs Poezji Miłosnej dostarczył nam niezwykłych doświadczeń oraz przeżyć. Uczniowie pięknie przedstawili w piosence temat miłości, która sprawia, że człowiek staje się radosny oraz szczęśliwy.

Tekst:  Kacper Polak
 Foto:  Ks. Piotr Kadela

Pielgrzymka gimnazjalistów do Szczyrku

W dniu 8 kwietnia 2019 roku uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Po porannym apelu zebraliśmy się wszyscy wraz z naszymi wychowawcami, naszym katechetą księdzem Pawłem oraz klerykiem Dominkiem który zadbał o oprawę muzyczną podczas naszego wyjazdu. Po godzinnej podróży autokarem dotarliśmy do docelowego miejsca. Jak w naszym życiu przeważnie jest pod górę, tak i my musieliśmy się z tym zmierzyć. Punktem kulminacyjnym naszej pielgrzymki była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Pawła. Ksiądz kaznodzieja Mirosław nawiązał poprzez skorupkę stłuczonego jajka do naszego życia „Stłuczona skorupka już nigdy nie powróci do swojego pierwotnego stanu”. Następnie przystąpiliśmy do adoracji podczas której przede wszystkim prosiliśmy Boga o dobre wyniki zbliżających się egzaminów. Po części duchowej wyjazdu mogliśmy posilić się ciepłym posiłkiem po którym wróciliśmy do szkoły.
Tekst: Katarzyna Drobisz
Foto: ks. Paweł Gacek

 

Nietypowe spotkanie z Krzysztofem Koziołkiem

W piątkowe przedpołudnie 05.04.2019 wspólnie z klasą 2 Lc uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Koziołkiem. To spotkanie o intrygującym tytule „Miliard powodów, dla których kapitalna znajomość języka polskiego się opłaca” odbyło się w Bibliotece Publicznej Galeria Książki.

Pan Krzysztof okazał się bardzo sympatyczny facetem. Zielonogórzanin z urodzenia, obecnie mieszkający w Nowej Soli. Absolwent politologii, z zawodu pisarz i dziennikarz. Pasjonat górskich wędrówek i zapalony kibic żużla o czym sam nas poinformował. Debiutował powieścią sensacyjną “Droga bez powrotu” w 2007 roku, pisze też kryminały i thrillery. Co ciekawe nazwisk dla swoich bohaterów, jak sam powiedział szuka na cmentarzu, a natchnienia na kolejną powieść podczas zmywania naczyń.

Ku zaskoczeniu młodzieży nie było to typowe spotkanie autorskie, podczas którego tylko się słucha, ewentualnie na końcu zadaje pytania. W trakcie tego, uczestnicy mieli możliwość wykazania się intelektem, o ile przezwyciężyło się tremę.

Tekst i foto: Urszula Dziewońska

Wernisaż XVIII Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

W dniu 4 kwietnia odbył się w Oświęcimskim Centrum Kultury wernisaż XVIII Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży połączony z rozdaniem nagród. Na wernisaż wyruszyło kilku uczniów naszej szkoły wraz Panią Elżbietą Wardzała- Sereś. Na miejsce dotarliśmy tuż około godz. 9. Na wernisażu zgromadzeni byli uczniowie różnych szkół, zaproszeni goście oraz Starosta Oświęcimia.

Pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przywitała wszystkich zgromadzonych gości, oraz wręczyła upominki wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom. Wśród nich były uczennice naszej szkoły. Wyróżnienia otrzymały: Amelia Rachwał z kl. 3Ga oraz Gabriela Jarosz z kl. 3Gc, wyróżniono przez kwalifikacje do wystawy prace Sandry Stachury z kl. 3Ga i Amelii Kantor z kl. 1Lc.
Pani Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury jak co roku przyznała również nagrodę pracy która najbardziej ją urzekła. Zdobywcą tej nagrody był uczeń naszej szkoły Albert Kendra z kl. 2 Tps.

Prace uczestników konkursu zgromadzone na wystawie poruszały, podejmowały różnorodną tematykę jak martwa natura, pejzaże, kwiaty, zwierzęta. Wykonane były one różnymi interesującymi technikami. Zgromadzeni goście mogli podziwiać piękne prace wykonane przez młodych artystów. Oczywiście nie można zapomnieć o poczęstunku jakim były pyszne ciasteczka.
Na zakończenie wysłuchaliśmy małego koncertu, który był podsumowaniem wydarzenia.

Po wernisażu wróciliśmy do szkoły kontynuować planowane zajęcia w klasach. Myślę że to było miłe oraz ciekawe doświadczenie które może być inspiracją dla naszych zdolnych uczniów.

Poniżej prezentujemy także zdjęcia z wręczenia nagród w szkole.

Sandra Stachura
Foto: Elżbieta Sereś-Wardzała oraz Dariusz Bartocha sdb

 

Poznańskie cudowności

Zaprzyjaźnione klasy: I tps-em oraz II tps wybrały się na wspólną wycieczkę na targi samochodowe do Poznania. Po starannych przygotowaniach nastał wreszcie ten dzień – czwartek 28 marca 2019r! Zbiórka wcześnie rano, autokar i wyjazd!
Wszyscy zadowoleni wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie naszych wspaniałych opiekunów: pana Bogusława Piwowarczyka, pani Magdaleny Rybak, nauczyciela matematyki, pana Pawła Pająka oraz pana Stanisława Żaka. W takim składzie wyjechaliśmy z Oświęcimia do Poznania.

Po ponad sześciogodzinnej podróży dotarliśmy na miejsce. Poznań – stolica Wielkopolski – mieliśmy całe popołudnie na zwiedzanie miasta. Piękny rynek, katedra, kościół no i słynne “koziołki poznańskie”… Dzięki Pani przewodnik poznaliśmy historię miasta.
Wieczorem udaliśmy się do hostelu, gdzie posileni obiadokolacją mieliśmy czas na wspólne rozmowy oraz odpoczynek.
Na drugi dzień po śniadaniu nastąpił punkt kulminacyjny naszej wycieczki, czyli zwiedzanie Targów Motoryzacyjnych Motor Show Poznań 2019. Podziwialiśmy piękności motoryzacyjne oraz wspaniały pokaz akrobacji motocyklistów. Trwało to ponad trzy godziny. Po tych atrakcjach udaliśmy się na obiad i z przykrością, ale trzeba było wracać do Oświęcimia. Podróż minęła szczęśliwie w obydwie strony, atmosfera była miła i przyjazna. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, mając nadzieję, że jeszcze nie jeden taki wyjazd przed nami!

Kaczmarek Aleksandra 1 tps-em
Foto: uczestnik