Przyjdź Duchu Święty!

„Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień…”.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony.
W piękne słoneczne przedpołudnie 27 kwietnia o godz. 11:00 w naszym sanktuarium 32 młodych śmiałków przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, bpa Damiana Muskusa OFM. Po długim przygotowaniu, spotkaniach formacyjnych oraz rekolekcjach, można śmiało stwierdzić, że byli gotowi do przyjęcia sakramentu. Przepiękna uroczystość, gdzie dało się czuć powiew Ducha Świętego. Nie zabrakło wzruszeń i podziękowań w stronę pierwszych wychowawców, czyli rodziców oraz wszystkich tych, którzy czuwali bezpośrednio nad przygotowaniem młodzieży, animatorów, ks. Mariusza oraz odpowiedzialnego w parafii za przygotowanie młodzieży do sakramentu ks. Krzysztofa. Liturgię uświetnił również przepiękny śpiew scholii Canticum. Dziękujmy dobremu Bogu za wszystko co się dokonało i prośmy o potrzebne siły dla młodych ludzi, aby wchodzili w życie z podniesioną głową wpatrzeni w Chrystusa.

Tekst. Ks. Krzysztof Papierz sdb

Foto: Małgorzata Latawiec

Czytaj więcej na: salezjanieoswiecim.pl

Więcej w tej kategorii: