Przyjęcie do Liturgicznej służby

W dniu 18 grudnia 2022 roku w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu w czasie Mszy świętej o godzinie 11.30. w otoczeniu swoich rodziców i rodzeństwa, a także wobec wszystkich wiernych miał miejsce obrzęd przyjęcia do grona ministrantów z naszej wspólnoty parafialnej jednego z chłopców o imieniu Jan. Od ponad roku Jan przygotowywał się on do pełnienia służby przy ołtarzu pod przewodnictwem opiekuna ks. Krzysztofa Papierza, a potem pod przewodnictwem ks. Mariusz Bąka.

Uroczystościom przewodniczył kustosz sanktuarium, a zarazem proboszcz parafii – ks. Łukasz Krysmalski, który we wstępie do liturgii wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom nowego ministranta za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła. Ksiądz Proboszcz Łukasz na prośbę księdza Mariusza występującego w jego imieniu, dopuścił Jana do służby liturgicznej i udzielił mu błogosławieństwa Bożego. Jan został pouczony o wielkiej godności ministranckiej i obowiązkach z tego faktu płynącego. To znaczy, że odtąd będzie miał prawo i zaszczyt nosić krzyż, będzie dawał znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i świece. Z rąk księdza Łukasza otrzymał kapturek ministrancki na znak, że został dopuszczony do służby ministranta. Potem nowo powołany ministrant złożył przyrzeczenie, dziękując najpierw Jezusowi za łaskę powołania ministranckiego. Chłopiec przyrzekł, że święte czynności ministranta będzie wypełniał pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.

Dziękujmy dobremu Bogu za nowego ministranta i w jego imieniu proszę o modlitwę za niego, by wytrwał w tych postanowieniach, oraz aby swoim przykładem pociągnął nowych chłopców do liturgicznej służby w nasze parafii.

Tekst: Ks. Mariusz Bąk sdb

Foto: Ks. Ryszard Szymeczko sdb

Czytaj więcej na: salezjanieoswiecim.pl

Więcej w tej kategorii: