Zmiana przełożonego Casa Madre

Ostatni lipcowy piątek 2017 roku w Oświęcimiu był świadkiem zmiany przełożonego we wspólnocie potocznie nazywanej Casa Madre. O godzinie 9.00 ks. Bogdan Nowak obecny dyrektor, ks. Gabriel Stawowy ekonom inspektorialny i ks. Dariusz Bartocha spotkali się, by podpisać przygotowany protokół przekazania urzędu dyrektora.

O godzinie 11.30 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. inspektor Adam Parszywka. Eucharystię zaplanowano w sanktuarium, ale ze względu na prace konserwacyjne organów została ona odprawiona w kaplicy domowej. We mszy świętej uczestniczyło 19 współbraci i 15 prenowicjuszy. Wielu współbraci z oświęcimskiej wspólnoty przebywało jeszcze na wakacjach.

W czasie homilii ks. inspektor dziękował ks. Bogdanowi za 6 lat posługi przełożonego wspólnoty i w sumie 10 lat pracy w tym dziele. Przywołał pierwsze swoje spotkanie z ks. Dariuszem po przyjeździe z nowicjatu na Łosiówkę, wspominając rozmowę, z której przebijała troska o młodzież. Odwołując się do przeczytanego tekstu z Ewangelii według św. Jana, uwrażliwiał na konieczność „mocnego i dokładnego wszczepienia się” w Chrystusa przywołując przy tym obrazy zaczerpnięte z ogrodnictwa.

Oczywiście dalszą częścią spotkania był obiad, bezpośrednia, po którym ks. Bogdan Nowak udał się do Przemyśla, by tam objąć powierzone mu obowiązki. Wielu współbraci z oświęcimskiej wspólnoty już wcześniej dziękowało ks. Bogdanowi za jego posługę, ale i w czasie tych uroczystości szczerze i z wdzięcznością przywoływali minione lata. Ksiądz Bogdan, odwzajemniając wdzięczność, wyliczył imienne kilku współbraci, odwołują się szczególnie do ubiegłego roku i ich wielkiego zaangażowania w czasie Światowych Dnia Młodzieży w 2016 roku.

Przełożeni oświęcimskiej wspólnoty w poprzednich latach:

ks. Dariusz Bartocha 2017 –
ks. Bogdan Nowak 2011 – 2017
ks. Adam Paszek 2005 – 2011
ks. Adam Świta 2004 – 2005
ks. Kazimierz Skałka 1998 – 2004
ks. Piotr Biegus 1995 – 1998
ks. Stanisław Urbańczyk 1986 – 1995
ks. Adam Śmigielski 1982 – 1986
ks. Józef Kurowski 1977 – 1982
ks. Kazimierz Parciak 1971 – 1977
ks. Stanisław Motyl 1965 – 1971
ks. Jan Betleja 1962 – 1965
ks. Leopold Kasperlik 1960 – 1962
ks. Zygmunt Kuzak 1957 – 1960
ks. Adam Cieślar 1946 – 1957
ks. Ryszard Dola 1945 – 1946
ks. Władysław Klimczyk 1943 – 1945
ks. Stanisław Rokita 1941 – 1943
ks. Zygmunt Kuzak 1938 – 1941
ks. Sylwester Król1936 – 1938
ks. Józef Michałek 1933 – 1936
ks. Wojciech Balawajder 1928 – 1933
ks. Tomasz Kopa 1925 – 1928
ks. Jan Świerc 1922 – 1925
ks. Piotr Wójcik 1920 – 1922
ks. Teodor Kurpisz 1916 – 1920
ks. Antoni Hlond 1914 – 1016
ks. Stanisław Pływaczyk 1911 – 1914
ks. Jan Świerc 1905 – 1911
ks. Emanuel Manassero 1901 – 1905
ks. Franciszek Trawiński 1898 – 1901

Redakcja
Foto: ks. Paweł Gacek sdb