Odpust w parafii

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

W Rodzinie Salezjańskiej, od czasów księdza Bosko, Maryja jest wzywana pod tym imieniem. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych jest jednym z największych świąt salezjańskich.
Św. Jan Bosko nie od początku swej działalności czcił NMP Wspomożenie Wiernych. Wcześniej szczególnej pomocy szukał u Matki Bożej Pocieszenia. Swoim chłopcom zaś, uczęszczającym do oratorium, jako wzór stawiał Maryję Niepokalaną. Choć jak wiemy, jedna jest tylko Matka naszego Pana, to świat czci ją pod wieloma imionami – ze względu na łaski od Niej otrzymane lub prośby, które do niej kieruje. Dowiedz się dlaczego ks. Bosko wybrał Maryję Wspomożycielkę i dlaczego to jej oddał całe swe życie i dzieło.
Również w Oświęcimiu obchodziliśmy tę wielką uroczystość poprzez sprawowanie Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Marcina Kaznowskiego przełożonego Inspektorii Krakowskiej, wygłosił również homilię oraz poświęcił nową figurę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, wykonaną przez braci Kruczków – salezjanów pracujących w naszej wspólnocie zakonnej. Po Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy różaniec polecając wszystkie intencje i prośby. Ksiądz Bosko mówił: „zaufajcie Wspomożycielce a zobaczycie co to są cuda”. Również na Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za 25 lat kapłaństwa wielu salezjanów, którzy pracowali w naszym dziele i dzisiaj towarzyszyli naszym modlitwom.

Tekst: Ks. Krzysztof Papierz sdb

Foto: Ks. Krzysztof Papierz sdb, Ks. Łukasz Wójcik sdb

Czytaj więcej na: salezjanieoswiecim.pl

Więcej w tej kategorii: